Cantate Und es waren Hirten in derselben Gegend (BWV 248 II)


Zingbare vertaling door Elbert Besaris
Bron en verantwoording:
 scriptiearchief Universiteit Utrecht
10. (1) SINFONIA


11. (2) RECITATIEF (Evangelist)
»Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.
Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herren leuchtet um sie,
und sie furchten sich sehr.«


In de buurt van Betlehem waren er herders
op de velden bij hun kudde.
Ze hielden 's nachts de wacht bij de schapen.
Maar opeens stond daar een engel bij de herders
en het stralende licht van God scheen rond hen.
En ze werden erg bang.
12. (3) KORAAL
Brich an, o schönes Morgenlicht,
und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
daß dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,
dazu den Satan zwingen
und letztlich Friede bringen!

Breek aan, o helder morgenlicht
en laat de hemel juichen!
Maar herdersvolk, wees niet verschrikt
als engelen getuigen,
dat deze zwakke zuigeling
ons vrolijk maakt en troosten zal.
Hij zal de duivel breken
en ons de vrede geven!
13. (4) RECITATIEF (Evangelist, S)
»Und der Engel sprach zu ihnen:
(Engel, S)
Fürchtet euch nicht, siehe,
ich verkündige euch große Freude,
die allem Volke widerfahren wird.
Denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.«

(T) Maar de engel zei de herders:

(S)Wees maar niet bang!
Luister, want ik kom jullie goed nieuws vertellen
dat heel het volk vervult met vrolijkheid:
vandaag is jullie verlosser geboren,
jullie messias, de Heer, in Betlehems stal.
14. (5) RECITATIEF (B)
Was Gott dem Abraham verheißen,
das läßt er nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor
von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch ein Hirt die Tat,
was er damals versprochen hat,
zuerst erfüllet wissen.

Wat God aan Abraham beloofde,
dat wil hij nu als waarheid aan de herders tonen.
Een herder was als eerste mens
van Gods plan op de hoogte.
Opnieuw vertrouwt de Heer zijn woord
als eerste aan een herder toe,
dat wat hij eens beloofde.
15. (6) ARIA (T)
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
eh ihr euch zu lang verweilet,
eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
sucht die Anmut zu gewinnen,
geht und labet Herz und Sinnen!


Blije herders, haast je, haast je,
wacht niet langer, blijf niet dralen:
Ga het mooie kind snel zien!
Want de vreugde is zo fijn!
Laat zijn luister je doordringen.
Ga en laaf je hart en zinnen!
16. (7) RECITATIEF (Evangelist)
»Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.«


En dit is het teken:
Je zal een kind in een doek gewikkeld ontdekken.
Hij ligt in een houten voerbak.
17. (8) KORAAL
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
des Herrschaft gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.


Daar in het duister van de stal
ligt hij, de Heerser van 't heelal.
Waar meestal vee een slaapplaats vindt,
rust nu Maria's heilig kind.
18. (9) RECITATIEF (B)
So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
daß ihr das Wunder seht:
Und findet ihr des Höchsten Sohn
in einer harten Krippe liegen,
so singet ihm bei seiner Wiegen
aus einem süßen Ton
und mit gesamtem Chor
dies Lied zur Ruhe vor!


Dus herders, ga meteen op weg:
bekijk het wonder zelf!
Je vindt hem daar, Gods eigen zoon,
die in een voederbak moet liggen.
Dus zing hem dan rondom zijn wiegje,
op liefelijke toon
en samen als een koor
dit wiegeliedje voor:
19. (10) ARIA (A)
Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
wache nach diesem vor aller Gedeihen!
   Labe die Brust,
   empfinde die Lust,
   wo wir unser Herz erfreuen!


Slaap nu, mijn liefste, geniet van de rust,
waak als je wakker wordt over ons allen!
Droom maar tevree
en voel met ons mee
wanneer wij ons hart ophalen!
20. (11) RECITATIEF (Evangelist)
»Und alsobald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen:«


Als uit het niets verscheen bij die engel
een engelenleger uit de hemel
dat God prees met de woorden:
21. (12) KOOR
»Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.«


Ere aan God in de hemel
en vrede op aarde
voor degene die in Gods hart woont.
22. (13) RECITATIEF (B)
So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
uns kann es so wie euch erfreun.


Precies, laat jullie harten spreken!
Wie had op zulk geluk gerekend?
Kom op! We zingen vrolijk mee,
het maakt ook ons ontzettend blij:
23. (14) KORAAL
Wir singen dir in deinem Heer
aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
daß du, o lang gewünschter Gast,
dich nunmehr eingestellet hast.

Wij zingen u, de Vredevorst,
lof, prijs en eer uit volle borst!
Ons lange wachten is beloond
nu U voortaan op aarde woont!